ARVONI

 
Toimin sydämestä, en rahasta. En esimerkiksi työskentele tittelin, vaan tehtävien herättämän mielenkiinnon vuoksi. 
Minulle erilaisuus on rikkautta. Inhoan epäoikeudenmukaisuutta yli kaiken. Tämän takia olen onnellinen voidessani työskennellä saavutettavuuden, esteettömyyden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja moninaisuuden hyväksi. 
Toimintani pohjautuu luotettavuuteen, rehellisyyteen ja lojaalisuuteen. 
Minulla on vahva velvollisuuden tunto. Arvostan myös muissa uskollisuutta ja suoraselkäisyyttä. 
Uskon myönteisyyden voimaan.
Valinnoissani tärkeimpinä ominaisuuksina ovat pitkäaikaisuus, laadukkuus, ekologisuus ja kotimaisuus. Suosin suomalaisia tuotteita niiden puhtauden, ympäristöystävällisyyden, laadukkuuden ja alkuperätietouden vuoksi.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Ammatilliset arvoni

 • arvonanto
 • autonomisuus
 • joustavuus
 • järjestelmällisyys
 • luotettavuus
 • luovuus
 • persoonallisuus
 • päämäärätietoisuus
 • rehellisyys
 • suvaitsevuus
 • tasa-arvoisuus
 • terveys
 • työnteon eettisyys ja
 • ystävällisyys

Reiss Motivaatioprofiilini 

 
Reiss Motivaatioprofiili kuvaa henkilön motiivi- ja arvorakennetta perusmotiivien kautta. Mitä korkeampi tai matalampi tarve on, sitä vahvemmin tämä motivoi henkilöä. Osa näistä vaikuttaa toimintaan myös työelämässä. 
 

Työntekijäominaisuuteni 

 • Valta / Kunnianhimo
 • Uteliaisuus
 • Hyväksyntä
 • Järjestys
 • Kunnia / Periaatteellisuus
 • Sosiaaliset kontaktit
 • Riippumattomuus
 • Status
Valta / Kunnianhimo
Työskentelen päämäärätietoisesti saavuttaakseni asetetut tavoitteet. Omistan aikaani taitojeni kehittämiseen. Otan mielihyvin haasteita vastaan.
 
Riippumattomuus
Toimin mielelläni itsenäisesti, mutta pidän myös tiimityöskentelystä.
 
Uteliaisuus 
Pystyn analysoimaan monimutkaisia asioita, mutta toimin aikataulussa.

Hyväksyntä 
Uurastan työn onnistumiseksi vaikeassakin tilanteessa. Osaan arvioida työtehtäviin vaadittavan ajan. Kaipaan kiitosta lähinnä merkittävistä onnistumisista. Olen vakuuttava ja hyvä perehdyttäjä. Olenkin toiminut esihenkilönä ja töiden koordinoijana.
 
Järjestys
Järjestelmällisyys on selkeä vahvuuteni. Olen hyvä sekä laatimaan suunnitelmia että organisoimaan toimintaa.Aikataulutan ja su unnittelen työskentelyni ja toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennakoin ja olen täsmällinen. Täten olen taidokas moniosaisissa töissä.
 

Kunnia / Periaatteellisuus 
Olen rehellinen, luotettava ja lojaali. Minulla on vahva velvollisuuden tunto. Joustan aikatauluissa helposti työn toteuttamiseksi. Olen valmis tekemään mitä työ vaatii, kunhan se on arvojeni mukaista. Kerron asiat niin kuin ne ovat.
Työskentelen niin, että toiminnasta voin kertoa avoimesti. Arvostan myös muissa uskollisuutta ja suoraselkäisyyttä. 

Vaikka muista riippumattomana henkilönä nautin itsenäisistä päätöksistä, esimerkiksi työn tekotapojen suhteen, toimin myös  mielelläni osana ryhmää ja tiimin kanssa.

Työtehtävät ovat minulle tärkeämpiä kuin titteli. Annan työni puhua: Haluan minut muistettavan asiantuntemuksestani.
Arvostan ihmisiä asemastaan riippumatta.