Reiss Reetan persoonan paljasti

Vuosi lähti tohinalla liikkeelle: Alkuvuodesta aikaani veivät verolaskut ja -ilmoitukset. Kevään korvalla tunnelin päässä näkyi valoa, mikä laittoi tähän likkaan liikettä. Kuitenkin tunnelin toiseen päähän päästyäni oli minun valittava toinen kaista. Maaliskuu antoi myönteistäkin. Pääsin tekemään Reiss Motivation Profile Business -testin, jonka tulokset sain loppukuusta.

Reiss Motivaatioprofiili, RMP, antaa selvyyttä siitä mikä henkilölle oikeasti on tärkeää, mitkä asiat todella puhuttelevat. RMP käsittää ihmisen koko tarve-, motiivi- ja arvorakenteen. Kyselyssä selvitetään ihmisen valintoja eri tarve-, motiivi- ja arvotilanteissa. Kysely pitää tehdä ajattelematta liikaa. Vastausvaihtoehdot käsittävät eri asteita kuinka hyvin tilanne voi kohdalla pitää paikkaansa. Vastauksia taas verrataan vertailukelpoiseen kontrolliryhmään eli normiin. Mitä vahvempi tai heikompi motiivin arvo on, sitä ainutlaatuisempia arvot ovat. Mitä korkeampi tai matalampi tarve on, sitä vahvemmin tämä motivoi henkilöä. Jokaisella perustarpeella on siis kaksi toisistaan täysin poikkeavaa vastakkaista perusmotiivia, jotka sijaitsevat kaksisuuntaisella jatkumolla. Reissin Motivaatioprofiilissa käytetyt kuusitoista elämän perustarvetta ovat valta, riippumattomuus, uteliaisuus, hyväksyntä, järjestys, kerääminen, kunnia, idealismi, sosiaaliset kontaktit, perhe, status, kosto/voittaminen, esteettisyys, syöminen, fyysinen aktiivisuus ja mielenrauha.

On ollut mielenkiintoista lukea Motivaatioprofiilin tuloksia – niin hyvin se kuvaa minua ja eri puoliani. Tätä on hyvä hyödyntää itsensä kehittämisessä kuin kuvaamisessa erilaisissa yhteyksissä. Tällaisessa sisäänpäin kääntyneessä yhteiskunnallisessa tilanteessa käännyn minäkin tässä kirjoituksessani itseeni. Kerron tarkemmin perustarpeista sekä miten nämä näkyvät omassa profiilissani. Tosin, kun Motivaatioprofiilissa on se kuusitoista elämän perustarvetta, jatkan tarinaa seuraavissakin blogiteksteissäni. Nyt käyn läpi näistä viisi: esteettisyyden, fyysisen aktiivisuuden, hyväksynnän, idealismin ja järjestyksen. Loput perustarpeet – kunnia/periaatteellisuus, kosto/voittaminen, kerääminen, mielenrauha, perhe, riippumattomuus, sosiaaliset kontaktit, status, syöminen, uteliaisuus ja valta – selvitän sitten tulevissa kirjoituksissani.

Esteettisyys

Esteettisyyden tarve on halua saada esteettisesti miellyttäviä kokemuksia. Se motivoi taiteesta, designista ja muodista kiinnostusta. Vahvan esteettisyyden omaava persoona, eli esteettinen, laittaa paljon painoarvoa kauneudelle tai aistillisuudelle. Esteettisiä ihmisiä kiinnostavat värit, eleganssisuus, symmetria, hienostuneisuus ja hyvältä näyttäminen. Kodin sisustaminen on isossa osassa vahvan esteettisyyden tarpeen omaavien elämässä. Heille tyylikkyys on tärkeää. Heikon esteettisyyden omaava henkilö, toisin sanoen askeettinen, on vain vähän kiinnostunut kauneudesta, kauniista tavaroista, asioista tai aistillisuudesta. Askeettiset eivät välitä ympäristön miellyttävyydestä, taiteesta tai muodista. Heidän persoonallisuuspiirteisiin kuuluvat yksinkertaisuus ja epämuodikkuus.

Kuulun keskimääräiselle tasolle esteettisyyden tarpeen motivaation jatkumolla. Tämä tarkoittaa, että on tilanteita, jossa käytöksessäni ilmenee vahvaan esteettisyyteen liittyviä piirteitä. Toisaalta toisinaan toiminnassani on samankaltaisia piirteitä kuin askeettisilla. Esimerkiksi kotona valitsen vaatteeni mukavuuden perusteella, kun taas erilaisiin tilaisuuksiin valitsen visuaalisesti kauniit vaatteet. Värit merkitsevät minulle paljon, en kuitenkaan halua haalia design-tuotteita. Minulle merkitsee paljon ikkunasta avautuva maisema. Olen voinut henkisesti paremmin voidessani katsoa luontoon kuin esimerkiksi toisen talon seinään. En kuitenkaan välitä työpaikan esteettisyydestä.

Fyysinen aktiivisuus

Fyysisen aktiivisuuden perustarve on halu käyttää lihaksia. Se motivoi ihmisiä harrastamaan fyysisesti vaativaa toimintaa. Vahvan fyysisen aktiivisuuden perustarpeen omaava nauttii liikkumisesta ja fyysisestä kunnosta. Hän on energinen, aktiivinen ja rakastaa fyysistä rasitusta. Mukavuudenhaluinen taas ei arvosta urheilua ja liikuntaa. Urheilulliset nauttivat säännöllisestä kuntoilusta ja arvostavat fyysistä voimaa ja hyvää kuntoa. Heikon fyysisen aktiivisuuden omaavat persoonat eivät välitä fyysisesti rasittavasta elämäntyylistä. He valitsevat ennemmin auton kuin kävelevät.

Fyysisen aktiivisuuden tarpeeni on keskimääräisellä tasolla. On tilanteita, jossa fyysinen aktiivisuus korostuu elämässäni. Toisinaan taas nautin liikkumattomuudesta. Kesäisin uin luonnonvesissä ja kävelen melkoisesti. Talviaikaan vesijumppaan ja kuntoilen pääasiassa sisällä kuntolaitteilla. Kun minulla on fyysiseen aktiivisuuteen liittyvä tavoite, esimerkiksi kunnon kehittäminen, liikun paljon aktiivisemmin ja useammin.

Hyväksyntä

Hyväksynnän perustarve on halua säilyttää myönteinen minä-käsitys. Kritiikin ja hylkäämisen välttämisen motiivi saa ihmisen toimimaan. Perustarpeista hyväksyntä on eniten itsearvostukseen liittyvä. Se on tarvetta olla arvostettu sellaisena kuin on.

Hyväksynnän etsimisen toisena puolena on itsevarma, jolla itseensä luottaminen on selvästi esillä. Vahvan hyväksynnän tarpeen omaavalla taas ei ole itseluottamusta, ja hän pelkää epäonnistumista. Hyväksyntää etsivät ovat tyypillisesti epävarmoja, epäjohdonmukaisia sekä epäilevät itseään. Itsevarmat taas ottavat riskejä, jolloin he näkemyksensä mukaan antavat itselleen onnistumisen mahdollisuuden.

Hyväksynnän suhteen toimin tilannekohtaisesti, jolloin toisinaan en esimerkiksi välitä alati toistuvista arvioinneista, toisinaan taas uurastan työn onnistumiseksi vaikeassakin tilanteessa. Osaan silti arvioida mihin aikaani käytän. Kaipaan kiitosta lähinnä merkittävistä onnistumisista. Olen vakuuttava, ja omaan myös kyvyn toimia esihenkilönä.

Idealismi

Vahvan idealismin omaava arvostaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ja hänellä on tarve tehdä maailmasta parempi paikka. Hän on myös suuntautunut humanitaariseen toimintaan. Idealistisen vastakohtana on realistinen, jolla on heikko idealismin tarve. Heikon idealismin tarpeen omaava arvostaa omaa vastuuta sosiaalisissa asioissa. Hänellä on realistinen ja käytännöllinen asenne sosiaalisiin haasteisiin ja kysymyksiin.

Reiss Motivaatioprofiili kertoo, että olen realistinen suhteessa idealismiin. Tämä tarkoittaa, etten hötkyile aatteiden perään, vaan vaikutan mieluummin tekojeni kautta pienessä elämäni piirissä kuin lähden mielenosoituksiin. Heikon idealismin omaavana henkilönä suhtaudun moneen asiaan käytännönläheisesti. Kuitenkin on huomattava kohdallani, että korkean periaatteellisuuden vuoksi mielelläni työskentelen arvojeni mukaan, jopa edistääkseni arvojeni aikaansaavuutta elämässä ylipäätään. Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen sekä hiilineutraaliuden eteenpäin vieminen ovat esimerkkejä arvoistani, joiden puolesta voin tehdä töitä. En siis täysin idealistiton ole, vaikka kovaa ääntä asioista ja arvoista en pidäkään.

Järjestys

Järjestyksen napojen vastinparit ovat järjestelmällinen ja joustava. Järjestelmällinen tavoittelee järjestystä ja toimii järjestelmällisesti. Vahvan järjestyksen motiivin omaava arvostaa muun muassa vakautta ja järjestystä, kiinnittää huomiota yksityiskohtiin sekä kokee muutoksiin sopeutumisen vaikeaksi. Hänelle suunnittelu ja valmistautuminen ovat tärkeitä toimenpiteitä. Heikon järjestyksen persoona puolestaan haluaa joustavuutta ja vähemmän rakenteita. Joustava pitää muutoksista ja arvostaa spontaaniutta.

Järjestys tulee minulla esiin erityisen voimakkaasti. Tämä ei yllättänyt minua yhtään, sillä järjestelmällisyys on luonteessani selkeästi vahvuutenani. Järjestyksen kohdalla profiilissani ilmoitetaan, että saatat olla erityisen tarkkaavainen sen suhteen kuinka hyvin asiat on organisoitu. Todellakin! Minulle on erityisen tärkeää pitää aikataulut järjestyksessä. Talvella käydessäni Tampereella tilaisuuksissa ostin junaliput hyvissä ajoin ja aikataulutin päiväni. Taisinpa kerran järkyttää aikatauluista rennompaa ystävääni hänen soittaessaan juuri kesken kalenterimerkintöjen kirjoittamisen. Edellisessä työssäni organisoin graafikoidenkin aikatauluja. Profiilin mukaan olen myös hyvä perehdyttäjä.

Reissin Motivaatioprofiilista tulee hyvin ilmi järjestelmällisyyteni: Mielelläni organisoin, teen suunnitelmia, laadin aikatauluja ja kirjoitan luetteloita. Tehtävä- ja kauppalistat ovat olleet käytössäni jo nuoruudestani. Minulle ovat tärkeitä tarkkuus, johdonmukaisuus ja täsmällisyys.  Monet järjestelmälliset voivat olla perfektionisteja. Itse olen opetellut liiallisesta täydellisyyden tavoittelusta pois. Olen myös siitä erilainen vahvan järjestyksen omaava henkilö, että pysähtyneisyys ei ole ”minun juttuni”. Mielestäni kehitystä pitää olla, mutta toiminnan tulee olla ennakoitavissa. Yllättävät tilanteet eivät ole minulle mitenkään helpommasta päästä, etenkään yksityisemmässä elämässäni. Ammatillisesti olen ennakoivampi. Molemmissa tosin elämänkokemuksien myötä olen tottunut kaikenlaisiin tilanteisiin.