Kiharapilven kokokuva: tilanteita aistiva organisoiva Varmistaja ja harmoniaan panostava Humanisti

Huh huh, kylläpäs aika on nopeasti rientänyt loppusyksyn puolelle. Ajatuksenani oli elokuussa kirjoittaa tänne blogiini, mutta muuton jälkeen kiharapilven alla on ollut muuta mielessä: Vapaa-aikaani on tullut täyttämään uutena kulttuurihistorian opinnot, ja olen innostunut puutarhan syystouhuista. Puutarhassa kädenjälki on nähtävissä heti, mitä nyt haravointi on uusiutuva työ tuulen ja puiden lehtien riittävyyden ansiosta. Yksi hienoimmista syksyn jutuista on kuitenkin ollut päästä toteuttamaan Luontaiset taipumukset -analyysin. Maanantaina purin raportin antia ohjaajan kanssa etäpalaverissa. Ainakin voin sanoa, että tämä tutkimus vahvisti Reiss Motivaatioprofiilini tuloksia!

Luontaiset taipumukset -menetelmä perustuu Carl Jungin arkkityyppiteoriaan, josta analyysi on suunniteltu suomalaisille soveltuvaksi ilman käännösversioiden aiheuttamia haasteita. Tulokseksi saa raportin, jossa on kuvattu henkilön luontaisia vahvuuksia taipumusten, ajattelu-, vuorovaikutus- ja oppimistyylien kautta. Nämä kaikki ovat osa persoonaa.

Luontaiset taipumukset -analyysin mukaan olen Humanisti ja Varmistaja. Mukautan siis toimintaani tilanteen mukaiseksi. Reissin profiilinhan toi esille, että olen todella monien perustarpeiden keskellä, jolloin juuri luovin tilanteissa kameleontin tapaan. Reississähän nousi vielä Mielenrauha-perusmotiivin kohdalla, että pidän aistini valppaina ja arvioin alati kuinka kulloisessakin tilanteessa kannattaa toimia ja miten menetellä. Luontaiset taipumukset -analyysissä tämä ominaisuuteni tuli myös esille: S-taipumuksen omaavana näen, kuulen, haistan ja tunnen ympärilläni olevan. Minulla onkin eräänlaiset tuntosarvet ilmapiirin ja henkilöiden ”tunnusteluun”. Humanisti-ajattelutyylin edustajana kiinnitän erityisen suurta huomiota ihmisten tarpeisiin ja hyvinvointiin. Omaan myös luontaisen jatkuvan parantamisen ajattelun, jonka vuoksi hienosäädän toimintaa koko ajan.

Työhaastatteluissa olen kokenut vaikeimpana kysymyksen pahimmista mokista. Nyt Luontaiset taipumukset -valmentaja selitti, että juuri ainaisen kehittämiskäytäntöni ja aistiavoimuuden ansiosta kaltaiselleni ihmiselle ei juuri kauheita kommelluksia kerry. I-taipumuksen persoonan kehittäminen pohjautuu kokemusten pohtimiseen – kokemuksiin, joista olen oppinut, oivalluksiin, joita minussa on herännyt, sekä ongelmien ratkaisemiseen. Sisäänpäin suuntautuva aistiminen onkin kohdallani omaksuttujen tietojen ja taitojen käyttämistä. Näin otan opiksi erheistä, enkä myönteisesti ajattelevana persoonana niihin enää sen kummemmin kiinnitä huomiota. Koska minulla energian suunta on sisäiseen maailmaan, harkitsen ennen kuin toimin ja suodatan ennen kuin sanon ääneen. Varmistaja-toimintatyylin edustajana reagoinkin asioihin hitaasti, koska käyn päässäni läpi useita variaatioita ennen kuin tuon ajatuksiani esille. En siis päästä suustani sammakoita, enkä hötkyile, vaan pohdin ennen toimintaa.

Raportin mukaan Varmistajalla on hyvän harkintakyvyn lisäksi taipumusta organisointiin. Luontaiset taipumukset ja Reissin Motivaatioprofiili nostavat molemmat selkeimpinä ominaisuuksinani arvokeskeisyyden ja järjestelmällisyyden. Tuoreimmassa analyysissä puhutaan F- ja J-taipumuksista. Järjestelmällisyyden, eli J-taipumuksen, korostuminen näkyy käytännössä asioiden nopeana päättämisenä, haluna päästä asioissa äkkiä eteenpäin. Järjestelmällisyyden ja kokemuksiin pohjautuva pohtimien on kuvattu myös RMP:ssa: Pystyn analysoimaan monimutkaisia asioita, mutta toimin aikataulussa. Tarpeellisen tiedon saatuani sekä mietittyäni asioita eri kanteilta siirryn nopeasti toteuttamaan suunnitelmia käytäntöön. Osaan nähdä milloin tarvitaan lisää tietoa ja milloin taas on aika toteuttaa. Tunnistan itsessäni lisäksi J-persoonan tarpeen aikatauluihin ja niiden seuraamiseen. Raportin mukaan järjestelmällisyyden taipumus tekee ihmisestä luontaisen organisaattorin, minkä olenkin huomannut korostuvan elämäntyylissäni. Järjestelmällisyys tulee toiminnassani esille asioiden loppuun viemisenä sekä asioista ja ihmisistä huolehtimisena. Analyysi huomauttaa, että J-tyyppien keskeisiä arvoja ovat järjestys, aikaansaaminen ja asioiden hyvä hallinta. Tunnistan nämä itsessäni, sillä nautin asioiden olevan järjestyksessä ja hallinnassa. Mielelläni toteutan asioita valmiiksi, sillä keskeneräisyys vie energiaani.

Luontaiset taipumukset -raportin mukaan F-ihmiset kiinnostuvat helpoimmin asioista, jotka ovat sopusoinnussa heidän omien, pehmeiden, arvojensa kanssa. Me F-persoonat tunnistamme helposti ihmisten tunteita, arvoja ja asenteita. Olemmekin luonnostaan ihmisorientoituneita. Minun kaltaiselle F-tyypille on tärkeää huolehtia muista, synnyttää harmoniaa ja pitää ilmapiiri hyvänä. Raportti kuvaa kuinka F-ihmiset käyttävät eräänlaista sisäistä suodatintaan, jolla he kontrolloivat puheitaan. Minulle sosiaalisissa tilanteissa tärkeitä ovatkin ystävällisyys, huomaavaisuus, ristiriitojen välttäminen, muiden tukeminen ja auttaminen. Niin persoonatyyppini ominaisuuksina kuin arvoinani ovat myös tunnollisuus, huomaavaisuus ja uskollisuus. Arvostan erityisesti, kuten jo RMP:n kohdalla kerroin, yhteistyötä, vastuuntuntoisuutta, täsmällisyyttä ja johdonmukaisuutta. Motivaatioprofiilikin kuvasi, että olen rehellinen, luotettava ja lojaali sekä omaan vahvan velvollisuuden tunnon. Arvostan myös muissa uskollisuutta ja suoraselkäisyyttä. Tällaisesta vakauden, luotettavuuden ja hyviksi koettujen perinteiden noudattamisen yhdistelmästä haluun auttaa muita muodostuu juurikin kaltaiseni Huolehtija-ihmistyyppi. Luontaiset taipumukset -raportin mukaan luontaisena vahvuutenani onkin ennen kaikkea vastuullisuus, velvollisuuksien ja sovittujen asioiden hyvä muistaminen, asioiden loppuun saattaminen ja perinteiden kunnioittaminen.

Raportissa on Ihmistyypistäni mainittu myös ihmisiin liittyvien yksityiskohtien, kuten nimien, syntymäpäivien ja tapahtumien, erinomainen muistaminen. Idealistina kiinnitän luontaisesti eniten huomiota ihmisten, niin itseni kuin muiden, ja organisaatioiden kehittämiseen. Raportin mukaan F-taipumuksen omaavat ihmiset ovat yleensä hyviä opettajia, asiakaspalvelijoita ja ryhmien vetäjiä. Humanisti taas pystyy säilyttämään pitkäaikaisia asiakassuhteita. Pidänkin yhä yhteyttä useisiin ihmisiin, joiden kanssa olen työskennellyt ja opiskellut vuosien varrella. Monista on tullut jopa ystäviäni. Analyysi kuvaa kaltaistani henkilöä esimiehenä rauhallisena kannustajana ja ihmisten johtajana. Luontaisessa johtamisessani huomio kiinnittyy lähinnä ihmisten ja päivittäisten suoritusten johtamiseen Organisoija-tyypin mukaisesti. Esimerkkinä mainitaan, että ihmistyyppini on huippuluokkaa työssä, jossa tarvitaan kykyä organisoida ja hoitaa asioita monien erilaisten ihmisten kanssa. Päätökset teen, tai ainakin niin pitkälle kuin mahdollista, tosiasioihin pohjautuen. Omaan organisaatiooni sitoudun aina voimakkaasti. Tämähän on osa Reissin perhemotiivia, mikä minulla on hyvin vahvana. Kaiken kaikkiaan voikin sanoa, että monessa asiassa Reissin Motovaatioprofiili ja Luontaiset taipumukset -analyysi kuvaavat persoonaani samalla tavoin, vaikka eri tyylein. Ja mikä parasta: Molemmista löysin itseni.