Innovaatiot syntyvät innovatiivisuudesta

Kiharapilvellä on niin kiirettä pitänyt, ettei ole hyvällä tahdollakaan löytynyt aikaa blogi(in)kirjoittamiseen. Tuntuu, että olisi kiva keksiä jokin ratkaisu ehtiä kaikkien toimien nopeampaan toteuttamiseen huolellisuudesta tinkimättä sekä väsyneisyydestä huolimatta ilman, että tarvitsisi liipata itsensä huolehtimista hamaa tulevaisuuteen. Ei varmaan tarvitsisi suurtakaan innovaatiota. Ehkä riittäisi vain uudenlaista otetta asioiden tekemiseen. Mutta hei, eikös sekin juuri ole innovaatiota! Nopealla ajatuksella innovaatio-sanasta tulee mieleen Pelle Peloton -tyyppiset keksijät ihmehärveleineen sekä maailmaa mullistavat tekniikat ja lääkeaineet. Kyllähän innovaatio on idea, josta on tehty onnistuneita tuotteita tai prosesseja. Toisaalta on tarpeeksi, että idea on päässyt prototyypiksi. Innovaatiolle on olemassa todella monia määritelmiä. Varmasti yhtä monta kuin on määrittelijöitäkin.  Sen on sanottu olevan kaupallistettu idea tai keksintö, rajojen rikkomista, arvoa luovaa tuoretta ajattelua. On myös huomattava, että vaikka innovaatio voi syntyä keksinnöstä, välttämättä se ei toteudu siten. Toisaalta myöskään kaikista keksinnöistä ei tule innovaatiota.

Innovaatiota voi olla kuluttajille entuudestaan tuntematon tai uuden laatuinen. Se voi olla uusi tuotantotapa tai -menetelmä, mikä voi olla uusi tapa kaupallistaa tuote. Innovaatioksi kuvataan myös uuden markkinan avautuminen alueelle, jossa tuotetta ei ole ollut saatavilla aiemmin. Sen on mahdollista olla myös uusi raaka-aine. Innovaatioksi luetaan lisäksi vielä uuden teollisen markkinarakenteen toteuttaminen. Kun toiselta toimialalta napataan uusi käytäntö toiselle toimialalle, syntyy innovaatio. Käytäntö voi olla uusi tietyssä yrityksessäkin, vaikkapa uusi tuotantolinja.  Innovaatioksi katsotaan myös tuoteparannukset ja tuotteen uusi asettelutapa markkinoille.

Innovaatio ei sinällään ole itseisarvo, sillä tärkeintä on innovatiivisuuden edistäminen organisaatioissa. Innovatiivisessa kulttuurissa kun pystyy paremmin luomaan uutta kuin kahlehditussa organisaatiokulttuurissa. Uuden luominen on kehittämistä, ja kehittyminen taas tarkoittaa paremmin pärjäämistä, jopa parempaa asemaa.

Innovatiivinen kulttuuri lähtee johdon asenteista ja innovaatiojohtamisesta. Sen tavoitteena on tukea innovaatioiden syntymistä, yrityksen jatkuvaa uudistumista. Siinä tulee olla niin sanottua rehoitus- ja verkosto- ja osaamisen johtamista sekä palkitsemista. Innovaatiojohtaminen lähtee innovaatiostrategiasta. Se saa aikaan innovaatiokulttuuria, joka tukee innovatiivista toimintaa. Innovaatiojohtaminen huomioi innovaatioprosessin: miten ideoita luodaan, prosessoidaan, kehitetään, arvioidaan, testataan, peilataan strategiaan ja kaupallistetaan. Innovatiivisessa kulttuurissa innovaatioihin kannustetaan ja niiden luomista arvostetaan. Innovatiivisen kulttuurin arvoja ja piirteitä ovat muun muassa joustavuus, avoimuus, kokeilevuus, yhteistyöhön panostavuus, virheiden sietävyys ja tulevaisuuteen suuntaavuus. Innovatiivinen kulttuuri on kokeileva ja ketterä kulttuuri.

Vaikka innovatiivisessa yrityksessä tarjotaankin innovaatioon työkaluja, on huomattava, että luovuus ei ole lahja, vaan taito, jota voidaan harjoitella kunnon työkaluin. Kuten niin monta muutakin strategian osa-aluetta, myös innovatiivisuutta voidaan mitata. Eli innovatiivisuus ei mitään hömppää, huuhaata tai ajanhaaskausta. Innovaatioiden ja uusien luovien toimintamallien kautta voidaan saada esimerkiksi raaka-ainesäästöjä, työajallisia merkityksiä, myynnin kasvua tai markkinaosuuden kasvua.

Paasaan innovatiivisuudesta ja sen tärkeydestä siksi, koska Innovatiivisuuden johtaminen -opintojakson kahden avauspäivän aikana huomasin innostuvani innovatiivisuudesta vielä enemmän ymmärtäessäni entisestään sen niin monet positiiviset puolet. Tämä teksti on myös alustus seuraaville teksteilleni, sillä innovatiivisuuden näkökulmat tulevat seuraamaan tänä keväänä toinen toisiaan. Esimerkiksi oli mielenkiintoista opintojakson aloituspäivien jälkeen mennä Mars-festivaaliin kuuntelemaan Innofestin toiminnasta. Marsin annista tulenkin kertomaan jo tämän viikon aikana LinkedInin puolella artikkelissa. Siinä myös käyn läpi Innofest-tapausta sekä pohdin eettisen ja innovatiivisen kulttuurien samankaltaisuuksia. Kuitenkin tässä välissä haluan antaa ajatusteni muhia mielessäni, kuten Juha Mieto aikoinaan käärmeskeiton huonon kilpailusuorituksen jälkeen, ennen kuin avaan tekstillisen arkkuni musiikki- ja tapahtuma-alan avaruudellisista tiedonmuruista. 

Mutta palatakseni tämän päiväiseen aiheeseeni laitankin juuri sinut pohtimaan innovatiivisuutta: Oletko innovatiivisessa kulttuurissa töissä ja mitä voit tehdä innovatiivisuuden edistämiseksi? Näet jokainen organisaatio tarvitsee kehittyäkseen ja visioiden saavuttamiseksi innovatiivista kulttuuria.