Reetan persoonallisuus

Reiss Motivaatioprofiili kuvaa henkilön motiivi- ja arvorakennetta perusmotiivien kautta. Mitä korkeampi tai matalampi tarve on, sitä vahvemmin tämä motivoi henkilöä. Osa näistä vaikuttaa toimintaan myös työelämässä. 
 
Olen koonnut tälle sivulle niin sanottuja elämän motiivejani, jotka kuvastavat ominaisuuksiani työntekijänä.
 

Työntekijäominaisuuksiani 

Reetta Uusikulku Kuva: E. Laitinen
 
  • Valta / Kunnianhimo
  • Uteliaisuus
  • Hyväksyntä
  • Järjestys
  • Kunnia / Periaatteellisuus
  • Sosiaaliset kontaktit
  • Riippumattomuus
  • Status
 Valta / Kunnianhimo
 Työskentelen päämäärätietoisesti saavuttaakseni asetetut tavoitteet.
 Omistan aikaani taitojeni kehittämiseen. Otan mielihyvin haasteita vastaan.
 Riippumattomuus
 Toimin mielelläni itsenäisesti, mutta pidän myös tiimityöskentelystä.
 Uteliaisuus 
 Pystyn analysoimaan monimutkaisia asioita, mutta toimin aikataulussa.
 Hyväksyntä 
 Uurastan työn onnistumiseksi vaikeassakin tilanteessa. 
 Osaan arvioida työtehtäviin vaadittavan ajan. 
 Kaipaan kiitosta lähinnä merkittävistä onnistumisista.
 Olen vakuuttava ja hyvä perehdyttäjä. Olenkin toiminut esihenkilönä ja töiden koordinoijana.
 Järjestys 
 Järjestelmällisyys on selkeä vahvuuteni. Olen hyvä sekä laatimaan suunnitelmia että organisoimaan toimintaa.
 Aikataulutan ja  suunnittelen työskentelyni ja toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 Ennakoin ja olen täsmällinen. Täten olen taidokas moniosaisissa töissä.
 Kunnia / Periaatteellisuus 
 Olen rehellinen, luotettava ja lojaali. Minulla on vahva velvollisuuden tunto. Joustan aikatauluissa helposti työn toteuttamiseksi.   Olen valmis tekemään mitä työ vaatii, kunhan se on arvojeni mukaista. Kerron asiat niin kuin ne ovat.
 Työskentelen niin, että toiminnasta voin kertoa avoimesti. Arvostan myös muissa uskollisuutta ja suoraselkäisyyttä. 
 Sosiaaliset kontaktit 
  Vaikka muista riippumattomana henkilönä nautin itsenäisistä päätöksistä, esimerkiksi työn tekotapojen suhteen, toimin myös mielelläni osana ryhmää ja tiimin kanssa.
 Status
 Työtehtävät ovat minulle tärkeämpiä kuin titteli. Annan työni puhua: Haluan minut muistettavan asiantuntemuksestani.
 Arvostan ihmisiä asemastaan riippumatta.
 

Kuva: E. Laitinen

© 2015/2020 Reetta Uusikulku Kaikki oikeudet pidätetään.

Luotu Webnodella