Reetan persoonallisuus

Reiss Motivaatioprofiili kuvaa henkilön motiivi- ja arvorakennetta perusmotiivien kautta. Mitä korkeampi tai matalampi tarve on, sitä vahvemmin tämä motivoi henkilöä. Osa näistä vaikuttaa toimintaan myös työelämässä. 
 
Olen koonnut tälle sivulle niin sanottuja elämän motiivejani, jotka kuvastavat ominaisuuksiani työntekijänä.
 
 
 
 
 
 

Työntekijäominaisuuksiani 

  • Valta / Kunnianhimoisuus
  • Riippumattomuus
  • Uteliaisuus
  • Hyväksyntä
  • Järjestys
  • Kunnia / Periaatteellisuus
  • Sosiaaliset kontaktit
  • Status
Valta / Kunnianhimoisuus: Työskentelen päämäärätietoisesti saavuttaakseni asetetut tavoitteet. Omistan aikaani taitojeni kehittämiseen. Otan mielihyvin haasteita vastaan.
Riippumattomuus: Toimin mielelläni itsenäisesti, mutta pidän myös tiimityöskentelystä.
Uteliaisuus: Pystyn analysoimaan monimutkaisia asioita, mutta toimin aikataulussa.
Hyväksyntä: Uurastan työn onnistumiseksi vaikeassakin tilanteessa. Osaan silti arvioida mihin aikaani käytän. Kaipaan kiitosta lähinnä merkittävistä onnistumisista. Olen vakuuttava ja hyvä perehdyttäjä, joten omaan kyvyn toimia esihenkilönä sekä töiden koordinoijana.
Järjestys: Järjestelmällisyys on selkeä vahvuuteni. Olen hyvä sekä laatimaan suunnitelmia että organisoimaan toimintaa. Aikataulutan ja suunnittelen työskentelyni ja toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennakoin ja olen täsmällinen. Täten olen taidokas moniosaisissa töissä.
Kunnia / Periaatteellisuus: Olen rehellinen, luotettava ja lojaali. Minulla on vahva velvollisuuden tunto. Joustan aikatauluissa helposti työn toteuttamiseksi. Olen valmis tekemään mitä työ vaatii, kunhan se on arvojeni mukaista. Kerron asiat niin kuin ne ovat. Työskentelen niin, että toiminnasta voin kertoa avoimesti. Arvostan myös muissa uskollisuutta ja suoraselkäisyyttä. 
Sosiaaliset kontaktit: Vaikka muista riippumattomana henkilönä nautin itsenäisistä päätöksistä esimerkiksi työn tekotapojen suhteen, toimin mielelläni osana ryhmää ja tiimin kanssa.
Status: Työtehtävät ovat minulle tärkeämpiä kuin titteli. Annan työni puhua: Haluan minut muistettavan asiantuntemuksestani. Arvostan ihmisiä asemastaan riippumatta.
 

* Kuva esittelyvideosta. Esittelyvideon kuvaaja: Henrik Tuominen. Still-kuva: Reetta Uusikulku.

© 2015/2020 Reetta Uusikulku Kaikki oikeudet pidätetään.

Luotu Webnodella