Reetan arvot

Elämänarvoni

Toimin sydämestä, en rahasta. En esimerkiksi hae työpaikkaa tittelin, vaan tehtävien herättämän mielenkiinnon perusteella. Minulle erilaisuus on rikkautta. Inhoan epäoikeudenmukaisuutta yli kaiken. Toimintani pohjautuu luotettavuuteen, rehellisyyteen ja lojaaliuteen. Minulla on vahva velvollisuuden tunto. Arvostan myös muissa uskollisuutta ja suoraselkäisyyttä. Uskon myönteisyyden voimaan.


Valinnoissani tärkeimpinä ominaisuuksina ovat pitkäaikaisuus, laadukkuus, ekologisuus ja kotimaisuus. Suosin suomalaisia tuotteita niiden puhtauden, ympäristöystävällisyyden, laadukkuuden ja alkuperätietouden vuoksi.

Ammatilliset arvoni

 • arvonanto
 • autonomisuus
 • joustavuus
 • järjestelmällisyys
 • luotettavuus
 • luovuus
 • persoonallisuus
 • päämäärätietoisuus
 • rehellisyys
 • suvaitsevuus
 • tasa-arvoisuus
 • terveys
 • työnteon eettisyys ja
 • ystävällisyys

Arvonanto tarkoittaa minulle toisten ihmisten huomioimista sekä ryhmänjäsenten vahvuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä projekteissa. Jokaisella on oma, persoonallinen, tärkeä paikkansa organisaatiossa. Monipuoliset osaamiset, kiinnostuksenkohteet ja persoonallisuudet rikastuttavat työyhteisöä ja tukevat päämäärien saavuttamista.

Vaikka voin työskennellä itsenäisesti, mielelläni yhdistän osaamiseni ryhmän jäsenten kyvykkyyksiin. Huomaavaisuus ja suvaitsevuus tulevat esille tavassani toimia, kuten etsiä kaikkia hyödyttäviä ratkaisuja. Minulle on tärkeää huomioida, auttaa ja kannustaa muita.

Mielestäni arvonantoon kuuluvat lisäksi ystävällisyys, avuliaisuus ja luotettavuus: Tosia tulee kohdella yhtäläisen ystävällisesti ja toimia luottamuksen arvoisesti. Ihmisenä haluan auttaa kaikkia tiimin jäseniä tasa-arvoisesti ja pyrin kommunikoimaan jokaisen kanssa ystävällisesti. Olen lojaali. Esimerkiksi en kerro muille toisen asioita, jos se on vain minun tietooni sallittu. Minulle on merkityksellistä toimia luotettavasti ja luottaa toisten työskentelytapoihin. Luotettavuus onkin minulle tärkein arvo, joten toteutan lupaamani asiat ja kannan vastuun työstäni. Arvostan muissakin uskollisuutta ja suoraselkäisyyttä. Luotettavuutta lisäävät lisäksi rehellisyys ja avoin työskentely, siksi työskentelenkin vastuullisesti ja totuudenmukaisesti.

Toimin osaamiseeni ja taitoihini pohjautuen sekä hyödyntäen asiatuntemustani itseni johtamisella. Autonomisuus ei kuitenkaan tarkoita minulle niinkään yksinään puurtamista, vaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön ja työtapoihin. Olen huomannut tällaisen itsenäisen toiminnan lisäävän luovuutta, siksikin työssäni minua motivoi ratkaisujen etsintä ja tarjoaminen. Uskon ongelmanratkaisuun. Aina löytyy jokin keino saavuttaa onnistunut tilanne. Minua ajaa eteenpäin jatkuva kehittämisen ja kehittymisen nälkä. Kehittämisen tärkein lähtökohta on mielestäni tilanteen parantaminen. Vaikka pyrinkin kehittämään toimintaa, minulle on myös merkityksellistä arvostaa työyhteisön perinteitä ja työtapoja. Luovuuden ja työskentelyn pohjana minulla ovat analyyttisyys ja järjestelmällisyys.

Teen valintoja ja työskentelen sydämellä sekä toimin sydämestä. Innostun kaikenlaisesta organisoinnista ja kirjoittamisesta. Pidän hyvin hoidetuista brändeistä, joiden elinkaaren vaiheet huomioidaan brändihuollossa. Tässä myönteisen asiakaskokemuksen aikaansaaminen on mielestäni elintärkeää. Minua on aina kiinnostanut sisällön saavutettavuus asiakkaille sekä sidosryhmäyhteistyö. Minulle on tärkeätä huomioida asiakaskokemus ja kehittää sitä.

Olen ahkeroinut niin toimintojen koordinoimisessa kuin ruohonjuuritasolla kädet savessa työskennellen. Aikaansaavuus kuvaakin minua. Otteeltani olen toimeen tarttuva, enkä kaihda vastuuta. Päämäärätietoisuus on hyvä olla työskentelyssä: Aina tulee olla jokin tavoite, jota kohti mennä sekä selkeä tavoite toiminnan kehittämiseksi. Omaksun nopeasti uusia asioita ja toimin joustavasti. Arvioin kulloisessakin tilanteessa kannattaako toimia suunnitelman mukaan vai toimia tilanteessa parhaaksi katsotulla tavalla. Työskentelen silloin, kun työ niin vaatii. On helpompaa olla työntekijänä joustava, kun työnantajankin puolelta löytyy joustoa. Esimerkiksi liian tiukat säännöt lisäävät negatiivista stressiä, estävät luovuutta ja aikaansaavat kielteistä ilmapiiriä. Juurikin joustavuus, esimerkiksi työtapojen suhteen, sekä omana itsenä toimimisen mahdollisuus keventävät henkistä taakkaa. Myös niin arvonanto toisten huomioonottamisineen ja auttamisineen kuin luottamuksellisuuden ylläpitäminen toimimalla sovitusti edistävät työyhteisön henkistä hyvinvointia. Arvostan organisaatiota, joka ymmärtää työskentelevien terveyden merkityksen elämänlaatuun ja mahdollisuuteen hyvällä terveydellä antaa parastaan töissään.

Pyrin eettisesti kestävään työskentelyyn, jossa menettelen arvojeni mukaisesti rehellisesti ja avoimesti. Olen rehellinen. Kerron asiat niin kuin ne ovat. Työskentelen niin, että toiminnasta voin kertoa avoimesti. Työskentely arvojen mukaisesti parantaa työhyvinvointia, tuo sydämen työskentelyyn ja innostaa antamaan kaikkensa. Haluan antaa taitoni parhaalla mahdollisella tavalla työyhteisön käyttöön.